O N A S


Orthomental oferuje pomoc medyczną w zakresie diagnozy i leczenia w obszarze psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz ortopedii.

Nasze miejsce specjalizuje się również w pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, a także zajmuje się psychoterapią, wsparciem wychowawczym i psychoedukacją rodziców, neurologopedią, oraz diagnostyką psychologiczno-pedagogiczną. 


W Orthomental proponujemy:

- diagnostykę i leczenie ortopedyczne,

- diagnostykę i leczenie psychiatryczne dorosłych, młodzieży i dzieci,

- psychoterapię dzieci i młodzieży,

- konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży,

- konsultacje pedagogiczne dzieci i młodzieży,

- wsparcie wychowawcze dla rodziców,

- konsultacje logopedyczne/ neurologopedyczne,

- diagnozy psychologiczno- pedagogiczne,

- zespołową diagnostykę zaburzeń ze spektrum autyzmu,

- diagnostykę ADHD.