Zespół:

dr n. med. Natalia Kolesińska


Specjalistka psychiatrii dorosłych, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. 

W 2011 r. ukończyła studia na kierunku lekarskim, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe w zakresie psychiatrii zdobywała początkowo w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, kolejno na Oddziałach Psychiatrii w Szpitalu w Lipnie, oraz na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Przez szereg lat pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego we Włocławku, oraz Toruniu.

W 2020 r. uzyskała specjalizac w zakresie psychiatrii dorosłych. W 2021 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W 2022 r.  uzyskała specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem psychiatrycznym pacjentów dorosłych, młodzieży, oraz dzieci. Prowadzi zespołową diagnostykę zaburzeń ze spektrum autyzmu.lek. Tomasz Kolesiński


Specjalista ortropedii i traumatologii narządu ruchu. W 2012r. ukończył studia na kierunku lekarskim, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe w zakresie ortopedii i traumatologii zdobywał w Oddziale Ortopedii i Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, a także podczas staży w szpitalach w całej Polsce. Systematycznie rozszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i kursach krajowych, jak i zagranicznych.


Zajmuje się konsultacjami i leczeniem dolegliwości bólowych kończyn oraz kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, przeciążeniowych i pourazowych. 

Udziela porad lekarskich obejmujących wskazania i kwalifikacje do leczenia operacyjnego w zakresie endoprotez, artroskopii, zabiegów rekonstrukcyjnych i  innych procedur zabiegowych.mgr Monika Kramkowska


Oligofrenopedagog, certyfikowany diagnosta protokołu ADOS-2 ( nr certyfikatu JIM-37-0164PS), trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, socjoterapeuta, terapeuta ASD.


Wieloletni diagnosta ASD ( Autism Spectrum Disorder- zaburzeń ze spektrum autyzmy). Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z diagnozą ASD ( konsultacje indywidualne oraz grupowe treningu umiejętności społecznych). Ponadto wspiera rodziców w procesie wychowawczym, opartym na komunikacji empatycznej i pracy na pozytywach ( wsparcie dla rodziców dzieci z ASD oraz dla rodziców dzieci neurotypowych). Prowadzi także indywidualne sesje coachingowe dla młodzieży i dorosłych.mgr Ilona Kwiatkowska


Psycholog. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła: Studia Podyplomowe w zakresie psychologii w marketingu i

zarządzaniu, Kurs Kwalifikacyjny- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych, Studia Podyplomowe- Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami.


Zajmuje się konsultacjami i poradnictwem psychologicznym- formą pomocy psychologicznej, która jest zazwyczaj krótsza od typowej psychoterapii. Z poradnictwa psychologicznego mogą skorzystać osoby będące w tymczasowym kryzysie, doświadczające chwilowych trudności w swoim życiu.   

Prowadzi diagnozy psychologiczne (m.in. badanie poziomu intelektualnego, badanie funkcji poznawczych, ocena funkcjonalna małego dziecka)mgr Katarzyna Szczepańska 

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwojudziecka, pedagog specjalny.

Zajmuje się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych.


Zakres prowadzonej terapii neuro/logopedycznej:  opóźniony rozwój mowy, 

dyslalia (nieprawidłowa artykulacja głosek), oraz nieprawidłowości w rozwoju komunikacji uwarunkowane: wadą słuchu; autyzmem; nwadami anatomicznymi m.in.rozszczepem wargi i podniebienia; opóźnionym rozwojem psychoruchowym; chorobami neurologicznymi (dyzartria, afazja).